Tin nổi bật

VINAVICO: Đầu tư và công tác thị trường năm 2014

18/02/2014

Nghiên cứu đầu tư và nghiên cứu thị trường đó là truyền thống của Doanh nghiệp trong đó có Công trình ngầm, chuẩn bị tham gia đấu thầu cho các năm tiếp theo đó là Dự án thoát nước thải TP HCM, Hà Nội, Huế, Đa Nhim mở rộng...
Công nghệ TBM, tìm kiếm các nhà thầu có kinh nghiệm liên danh cùng thi công: Đã ký hợp đồng với đối tác Herenkernek của Đức đầu tư công nghệ TBM và cùng tham gia thi công Dự án Thượng KonTum khoảng 960 tỷ VNĐ.
Phát huy triệt để thế mạnh của mình trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm và thương hiệu đã định vị trên thị trường, đã ký một số hợp đồng và các thoả thuận mới:
+/ Hợp đồng Dự án Thuỷ điện Đakmi2 - Quảng Nam: 300 tỷ VNĐ.
+/ Hợp đồng Dự án Thuỷ điện Thác Mơ mở rộng - Bình Phước: 200 tỷ VNĐ.
+/ Hợp đồng Dự án đường hầm Đào Cả - Phú Yên, Khánh Hoà: 1000 tỷ VNĐ.
+/ Tham gia đấu thầu các gói thầu khác trị giá khoảng 1000 tỷ VNĐ.
Một số hình ảnh Hội nghị SXKD năm 2014:

 

 

 

Còn có sự tham gia của Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ông Trần Hữu Thắng

Nguồn: vinavico.com
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB