Giới thiệu
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIÊN TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(VACD)

----------------

Số: 64.08/QĐ.VACD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày  11  tháng 10  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

V/v thành lập Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh.

 

CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định thành lập Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 745/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04 tháng 7 năm 2007;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 76/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04 tháng 02 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết BCH TW  Hội ngày 11 tháng 6 năm 2008;

Theo đề nghị của Tổng thư ký, Phó chủ tịch (phụ trách phía Nam) Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Văn phòng Đại diện của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tên Văn phòng: Văn phòng đại diện của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

 

- Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện: Ông Phạm Thanh Bình

 

Sinh năm: 02/02/1953            Quốc tịch: Việt Nam

 

Số CMTND: 271610587 do Công An Đồng Nai cấp ngày 15/6/2000

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 315 Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chỗ ở hiện tại: 315 Phan Văn Trị , Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2: Các Ông/Bà Tổng thư ký, Văn phòng Hội và Ông Phạm Thanh Bình có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

        - Ông Phạm Thanh Bình

        - Cty CP Ngoại thương và phát triển đầu tư (FIDECO)

        - Lưu VP TƯ  Hội

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB