Giới thiệu
Danh sách ban CHẤP HÀNH vacd
 

CHỦ TỊCH VACD

Ông
Hàn Mạnh Tiến
 
 • Ngày sinh : 07/01/1950
 • Học hàm/học vị: Tiến sĩ kinh tế Viện Hàn Lâm 
 • khoa học Liên xô (Cũ)
 • Vị trí công tác đã qua: Chuyên viên Ủy Ban 
 • Khoa Học & Kỹ Thuật Nhà Nước.
 • Vị trí công tác hiện nay: 

- TGĐ Công ty tư vấn quản lý Concetti

- Viện trưởng viện nghiên cứu và đào tạo quản lý
- Tổng biên tập Tạp chí Nhà quản lý

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông 
Bùi Ngọc Bảo

Năm sinh: 19/4/1958

Học vị: Tiến sỹ Kinh tế

Vị trí công tác đã qua:

- Cán bộ kỹ thuật, Phó phòng, Trưởng phòng Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
- Quyền GĐ, GĐ Công ty dầu nhờn (nay Công ty hóa dầu - Petrolimex)
- Phó TGĐ, UVHĐQT, TGĐ Tổng công ty xăng dầu VN
 Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông
Trần Hữu Chinh
 

Năm sinh: 15/10/1948

Học vị: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh tại Mỹ.

 Vị trí công tác đã qua:

- PGĐ Cty Công nghệ phẩm XK (Sở Ngoại thương TP. HCM).

- Trưởng phòng - TCty XNK TP.HCM (IMEXCO).

 Vị trí công tác hện nay:
-PCTHĐQT - TGĐ Cty CP Ngoại thương & PT đầu tư TP HCM đồng thời CTHĐQT các Cty: CP Bảo hiểm Nhà Rồng, CP Đồ gỗ XK Phú Tân, CP Hải Việt (HAVICO).Chủ  tịch Cty Sản xuất kinh doanh lương thực Phước An.

- Phó chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông
Trần Bá Trung
 

Năm sinh: 20/9/1957

Học vị:
- TS. Kinh tế

Các chứng chỉ học quản lý cao cấp tại Astralia, Mỹ

 Vị trí công tác đã qua: 
Phó GĐ Công ty thông tin di động
Giám đốc Công ty Tài chính Bưu điện.

Vị trí công tác hiện nay: Phó chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông 
Trần Quốc Huy
 

  Năm sinh: 20/11/1962
Học vị: Thạc sỹ Khoa học giáo dục tại Úc
 Vị trí công tác đã qua:
Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông 
Đỗ Hồng Khanh
 

Năm sinh: 09/10/1958
Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Vị trí công tác đã qua:
- Đội trưởng, Phó phòng, Trưởng phòng, Phó giám đốc Công ty KD vật tư và xây dựng (Tổng công ty Xây dựng Hà Nội), Giám đốc Công ty Xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng
- Giám đốc Công ty CP Bạch Đằng
Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bạch Đằng và Công ty giống gia cầm Ba Vì

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông
Đinh Văn Hiến
 
Năm sinh: 27/12/1969
Học vị: Tiến sỹ
 Vị trí công tác đã qua:
- KS. ĐHBK – Giáo viên Trường cao đẳng kỹ thuật điện tử điện lạnh Hà Nội
- Nghiên cứu viên – Giám đốc Trung tâm đo lường điều khiển tự động – Viện điện tử tin học và tự động hóa – Bộ Công nghiệp
- Phó TGĐ Công ty cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa POLYCO
- Giám đốc Công ty cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC

 Vị trí công tác nay: TGĐ DKNEC Corporation, Phó TGĐ
Polyco Group, Phó TBT Tạp chí tự động hóa ngày nay
 

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông
Nguyễn Thanh Hoàn
 

Năm sinh: 26/1/1971
Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh IMBA (USA)
 Vị trí công tác đã qua:
- Giám sát kỹ thuật đường hầm băng tải đá - Nhà máy xi măng Nghi Sơn - Liên danh Tapo - Lũng Lô
- KS trưởng ự án thủy điện Đa Mi - Liên danh Tapo - Lũng Lô
- Phó GĐ Dự án mỏ than núi béo - Công ty CAVICO
- Phó GĐ Công ty CAVICO Cầu Hầm - GĐ chi nhánh khu vực Tây Nguyên
- GĐ Công ty Vinavico
 Vị trí công tác hiện nay: TGĐ Công ty Vinavico

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông 
Nguyễn Đức Thuận
 

♦ Năm sinh: 10/02/1959
♦ Học vị: Tiến sỹ Kinh tế
♦ Vị trí công tác đã qua: Trưởng phòng kỹ thuật - nhà máy Z129 - Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng, Phó Giám đốc Công ty vật tư công nghiệp Quốc phòng (GAET).
♦ Vị trí công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Vật tư công nghiêp Quốc phòng

 

Phó CHỦ TỊCH 

Ông
Đỗ Anh Tuấn
 

Năm sinh: 10/04/1960

Học vị: Thạc sỹ Quan hệ công chúng

 Vị trí công tác đã qua:

- Chuyên viên tổng hợp, trợ lý GĐ Cty Vật tư Nông nghiệp TW II.
- Trưởng đại diện tại TP. HCM, Trưởng phòng KD Xí nghiệp Đông lạnh F.86

Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch HĐTV Cty TNHH TMTH Phước Tiến GĐ Cty TNHH Cồn Bắp, GĐ Cty TNHH Bồ Bồ

 
ủy viên

Lê Thị Kim Anh
 

Năm sinh: 08/03/1960

Học vị: Thạc sỹ Quản trị Nhân sự

Vị trí công tác đã qua:

- Giám đốc nhân sự Sanofi-Aventis, Aventis Phama.
- Giám đốc nhân sự Công ty Avon Cosmetic.
Chuyên viên tư vấn Quản trị nhân sự Công ty Smart HR, Human Dynamic Asis Pacific.

 Vị trí công tác hiện nay: 
- TGĐ Công ty TNHH MTV Tư vấn năng động.
- Phó chủ nhiệm CLB Nhân sự Việt Nam

 
ủy viên
Bà 
Lê Thị Lan Anh
 

Năm sinh: 26/06/1973

Học vị: Cử nhân QTKD

 Vị trí công tác đã qua:

- Quản lý bán hàng Cty TM & DV Sapa - Hàng Bài - HN; Cty Swed Phong Cty Mỹ - Hà - Việt.
TPKD chi nhánh Cty SXHTD Bình Tiên - Biti's HN.
- Trợ lý GĐ hệ thống Bakery chi nhánh HN.

 Vị trí công tác hiện nay:
- Phó chủ tịch thường trực kiêm TTK CLB BĐS HN.
- Chủ tịch CLB kết nối Kinh doanh, Chủ nhiệm CLB Văn hóa - Ứng xử.
- PCT HĐQT Cty CP Liên minh KNKD.
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Đầu tư và Liên minh toàn cầu - GAIC.
- Giám đốc QHKH Cty CP Tổ chức sự kiện ADASIA VN

 
ủy viên
Ông 
Nguyễn Ngọc Bác

Năm sinh: 19/4/1958

Học vị: Tiến sỹ Kinh tế

 Vị trí công tác đã qua:

- Giám đốc tài chính Cty liên doanh CPN TNT-VietTrans.
- Giám đốc tài chính Hutchison Telecomunications Vietnam.
 Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT - TGĐ Tập đoàn Tư vấn và Đầu tư Châu Á.
 
ủy viên
Ông
Vũ Bằng
 

Năm sinh: 08/05/1948

Học vị: Tiến sỹ Kinh tế

 Vị trí công tác đã qua:

- Quyền trưởng ban phát triển thị trường vốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Vụ trưởng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch Ủy ban Chúng khoán nhà nước.

 
ủy viên
Ông
Nguyễn Thanh Bình
 

Năm sinh: 05/11/1972

Học vị: Cử nhân QTKD

 Vị trí công tác đã qua: Cán bộ Cty Du lịch Hà Nội

 Vị trí công tác hiện nay:
- Chủ tịch HĐQT Cty CP Quốc tế Hoàng Minh Gia.
- Chủ tịch HĐQT Cty CP Tổ chức sự kiện Adasia VN.
- Chủ tịch HĐQT Cty CP Cty CP Giải trí F6 Global.
- UV thường vụ Ban chấp hanh Hiệp hội Quảng cáo VN; UV  Hiệp hội DNNVV Việt Nam.

 
ủy viên
Bà 
Hồ Thị Mai Chinh
 

Năm sinh: 02/09/1977
Học vị: Cử nhân báo chí
Vị trí công tác đã qua: Cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Vị trí công tác hiện nay: Phó tổng biên tập Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe.

 
ủy viên
Ông 
Phạm Văn Đàm
 

Năm sinh: 30/08/1957
Học vị: Thạc sỹ Luật
 Vị trí công tác đã qua:
- Chuyên viên chính Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước VN.
- Luật sư kiêm nhiệm của Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tây cũ.
- Trưởng Văn phòng Luật Hoàng Đàm.
- Trưởng Văn phòng Công chứng Đống Đa.
 Vị trí công tác hiện nay:
- Đại biểu Luật sư khối ASEAN.
- Đại biểu Luật sư toàn quốc.
- Giám đốc Cty Luật Hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu.
- Phó chủ tịch Hội đồng khen thưởng kỷ luật Đoàn Luật sư Tp.HN

 
ủy viên
Ông
Trương Đức Chinh
 
Năm sinh: 01/10/1960
Học vị: Thạc sỹ Tài chính, Quản trị và Ngân hàng tại Úc.
Vị trí công tác đã qua:
- Phụ trách tin học, thiết kế lập trình phần mềm cho Tập đoàn Bảo hiểm Key Insurance của Úc.
- Tổ trưởng tổ giúp việc Ban CP hóa, Phó phòng đào tạo, Phó phòng kế toán, Phó phòng thị trường hợp tác quốc tế, Phó phòng phát triển DN của TCT Xăng dầu VN
- GĐ Cty CP Tin học viễn thông Petrolimex.
- Phó phòng phát triển DN TCT Xăng dầu VN

 Vị trí công tác hiện nay: TGĐ Cty CP Đầu tư PG Invest Petrolimex.
 
ủy viên
Ông
Hoàng Tiến Diệu
 

Năm sinh: 05/11/1978
Học vị: Cử nhân kinh tế
Vị trí công tác đã qua: Giám đốc chi nhánh Hà Nội Cty Ắc quy Habaco
Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Quốc tế Hanico.

 
Ủy viên
Ông 
Trương Thanh Đức
 

♦ Năm sinh: 10/04/1964
♦ Học vị: Cử nhân Luật, Kỹ sư Kinh tế
♦ Những chức vụ đã qua:
- Chuyên viên, Phó chánh VP, Phó ban Pháp chế Maritime Bank.
- Phó Chánh VP, TP Pháp chế, Trương ban Thư ký HĐQT VIB Bank.
- Giám đốc pháp chế Bảo Việt Bank.
♦ Vị trí công tác hiện nay:
- Giám đốc khối pháp chế và Phó TGĐ Maritime Bank.
- Chủ tịch HĐTV Cty Luật Basico.

 
ủy viên

Nguyễn Thu Giang
 

Năm sinh: 17/01/1971

Học vị: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Vị trí công tác đã qua: Cán bộ, Tổ trưởng, PGĐ, GĐ Trung tâm Niên giám điện thoại và những trang vàng (Bưu điện TP.HN)

 Vị trí công tác hiện nay: TGĐ Cty CP Những trang vàng Việt Nam

 
ủy viên
Ông 
Dương Hải
 

Năm sinh: 11/05/1972

Học vị: Thạc sỹ QTKD

 Vị trí công tác đã qua:

- Giám đốc tài chính Ngân hàng CitiBank Vietnam.
- Giám đốc tài chính Avon Cosmetics Vietnam.
- Chuyên viên tài chính của Avon Chấu Á - Thái Bình Dương.

 Vị trí công tác hiện nay: Phó TGĐ Cty BHNT PVI Sun Life, Phó Giám đốc thường trực CLB Giám đốc tài chính Việt Nam.

 
ủy viên
Bà 
Phạm Thị Thu Hằng

Năm sinh: 29/10/1962

Học vị: Tiến sỹ Kinh tế

 Vị trí công tác đã qua:

 Vị trí công tác hiện nay: 
- Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
- Giám đốc trung tâm hỗ trợ DNNVV của VCCI.
- Viện Trưởng Viện phát triển Doanh nghiệp của VCCI.
 
ủy viên
Ông
Lê Khắc Hiệp
 

Năm sinh: 06/05/1956

Học vị: Tiến sỹ Toán Lý

 Vị trí công tác đã qua:

- Phó trưởng VP, PGĐ, TGĐ quan hệ đối ngoại Cty BH nhân thọ Prudential VN.
- TGĐ, Chủ tịch HĐQT Cty CP Vincom.
 Vị trí công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

ủy viên
Ông
Nguyễn Hoàng Hiếu
 

Năm sinh: 12/03/1978

Học vị: Thạc sỹ Kinh tế

 Vị trí công tác đã qua: GĐKD Cty CP Thương mại Du lịch Đông Nam Á.

 Vị trí công tác hiện nay:
- Phó Chủ tịch HĐQT và GĐĐH Cty CP Truyền hình Quốc gia Việt Nam.
- GĐ Học viện Doanh nhân quốc gia.
- Chủ tịch HĐQT Cty CP Cty CP Giải trí F6 Global.
- UV thường vụ Ban chấp hanh Hiệp hội Quảng cáo VN; UV  Hiệp hội DNNVV Việt Nam.

 
ủy viên
Ông 
Nguyễn Trọng Hiệu
 

Năm sinh: 16/10/1954
Học vị: Thạc Sỹ
Vị trí công tác đã qua:
- Chuyên viên cục sáng chế.
- TP Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Cty sở hữu công nghiệp Bộ KHCNMT.
- Phó TGĐ Cty Liên doanh IIBC, Bộ KHCNMT.

- Phụ trách phòng DNNVV - Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ KH & ĐT
Vị trí công tác hiện nay: Phó cục trưởng Cục Phát triển DNNVV - Bộ KH & ĐT.

 
ủy viên
Ông 
Phạm Phú Hòa
 

Năm sinh: 19/07/1955
Học vị: Củ nhân Kinh tế, Cử nhân Vật lý
 Vị trí công tác đã qua:  Radio chief officer tàu viễn dương quốc tế Cty Vận tải biển Đà Nẵng.
 Vị trí công tác hiện nay:
- Giám đốc Cty TNHH TM & DV Đức Tài.
- Chủ tịch HĐQT Cty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.

 
ủy viên
Ông
Trần Mạnh Hùng
 
Năm sinh: 27/07/1969
Học vị: Thạc sỹ Kinh tế
Vị trí công tác đã qua:
- trưởng ban Kinh doanh 2 - Xí nghiệp vật liệu nổ công nghiệp, Cty Vật tư CNQP.
- Phó GĐ Xí nghiệp kinh doanh vật liệu nổ - Cty Vật tư nổ mìn Trường Sơn (Tại Lào).

 Vị trí công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, TGĐ Cty CP Kinh tế Kỹ thuật (Metco).
 
ủy viên
Ông
Lương Quang Khải
 

Năm sinh: 17/02/1959
Học vị: Thạc Sỹ QTKD
Vị trí công tác đã qua:
- Phó Giám đốc Xi măng Vicem Tam Điệp.
- TGĐ, Chủ tịch HĐQT Cty CP Xi măng Bút Sơn.
- Phó TGĐ Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem)
Vị trí công tác hiện nay:
- Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng Ủy Tổng Cty công nghiệp Xi măng Việt Nam.
- Chủ tịch HĐTV Cty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

 
Ủy viên
Ông 
Đào Mạnh Kháng
 

♦ Năm sinh: 19/01/1969
♦ Học vị: Tiến sỹ Kinh tế
♦ Vị trí công tác đã qua:
- Kế toán Cty Gạch bông Bách khoa - HN
- Kế toán trưởng Cty TNHH XNK Tổng hợp HN
♦ Vị trí công tác hiện nay: Phó TGĐ Cty CP XNK Tổng hợp HN

 
ủy viên
 
Ông
Đỗ Tùng Lâm
 

Năm sinh: 02/04/1959

Học vị: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Ngoại ngữ

Vị trí công tác đã qua: Giám đốc trung tâm xúc tiến Du lịch và Đầu tư

 Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Cty Thiên Bảo.

 
ủy viên
Bà 
Đinh Thị Mỹ Loan
 

Năm sinh: 19/08/1952

Học vị: Tiến sỹ Luật thương mại quốc tế;Chứng chỉ đánh giá viên quốc tế về quản lý chất lượng Australia

 Vị trí công tác đã qua:

- Chuyên viên, Phó vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ thương mại
- Tham tán Thương mại Việt Nam tại Australia
- Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ thương mại

 Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch Hiệp hội các Nhà bán lẻ Việt Nam, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế.

 
ủy viên

Cao Thúy Nga

Năm sinh: 24/07/1958

Học vị: Thạc syz Kinh tế

 Vị trí công tác đã qua:

- Cán bộ, Phó phòng tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển VN
- Kế toán trưởng kiêm CVP, Trưởng ban kiểm soát HĐQT Ngân hàng Liên doanh VID Public Bank
 Vị trí công tác hiện nay: Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Quân Đội.
 
ủy viên
Ông
Nguyễn Thanh Ngọc
 

Năm sinh: 12/12/1955

Học vị: Thạc sỹ QTKD

 Vị trí công tác đã qua:

- Cán bộ Sở Công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng
-Cán bộ tại các đơn vị: Trung tâm hỗ trợ PT các DN ngoài quốc doanh, Công ty ĐT hỗ trợ PTDN Miền Trung, TT ĐT bồi dưỡng DN

 

 Vị trí công tác hiện nay: GĐ Công ty ĐT hỗ trợ PTDN Miền Trung.

 
ủy viên
Ông
Đinh Văn Nhã
 

Năm sinh: 08/08/1948

Học vị: Giáo sư
♦ Học vị: Tiến sỹ Điều khiển Tự động hóa

 Vị trí công tác đã qua: 
- Cán bộ giảng dạy Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Giám đốc Trung tâm NCKT Tự động hóa ĐHBK Hà Nội

 Vị trí công tác hiện nay: Phó TGĐ Tập đoàn POLYCO, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và đào tạo OMEGA.

 
ủy viên
Ông 
Nguyễn Hải Phong
 

Năm sinh: 27/11/1973
Học vị: Thạc sỹ Kinh Tế
Vị trí công tác đã qua: 
Vị trí công tác hiện nay: Giám đốc tài chính Tập đoàn Bảo Việt, Thường trực Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt, Thành viên hội đồng Biên tập tạp chí Tài chính – Bảo hiểm và Bản tin Tập đoàn Bảo Việt, Kiểm soát viên trưởng Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên hội đồng đầu tư Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

 
ủy viên
Ông 
Lê Hồng Phúc
 

Năm sinh: 06/06/1968
Học vị: Thạc sỹ QTKD
 Vị trí công tác đã qua:
- Giám đốc điều hành Công ty Scansiaviet
- Giám đốc nhân sự Công ty American standard Vietnam
- Giám đốc Nhân sự Công ty Intel Products Vietnam
- Giám đốc Nhân sự và hành chính Công ty Avery Dennison
 Vị trí công tác hiện nay: Giám đốc Nhân sự Công ty Samsung Vina Electronics, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam.

 
ủy viên

Vũ Thị Phụng
 
Năm sinh: 10/05/1959
Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sỹ Sử học
Vị trí công tác đã qua:
 Vị trí công tác hiện nay: Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
ủy viên
Ông
Nguyễn Hữu Phước
 

Năm sinh: 26/04/1974
Học vị: Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế.
Vị trí công tác đã qua: 
- Phó phòng Tư vấn Thuế và Luật của công ty PricewaterhouseCoopers và KPMG
- Luật sư điều hành Công ty tư vấn Luật Việt

Vị trí công tác hiện nay: Điều hành công ty luật “Phước & Các Cộng Sự”.

 
Ủy viên
Ông 
Ân Thanh Sơn
 

♦ Năm sinh: 25/05/1971
♦ Học vị: Cử nhân Luật Kinh tế; Kỹ sư kinh tế Biển; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế.

♦ Vị trí công tác đã qua:
- Chuyên viên, Phó CVP Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
- Chuyên viên, CVP, Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB.
♦ Vị trí công tác hiện nay: TGĐ, Thành viên HĐQT VIB, Chủ tịch VIB AMC Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB.

Cơ cấu tổ chức
Hội viên mới
 • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
 • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
 • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
 • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
 • Công ty cổ phần Chứng khoán MB