CLB Nhân sự - VHNR

Quy chế hoạt động của CLB CFO

07/10/2013

Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (sau đây gọi là “Câu lạc bộ”) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp trực thuộc VACD. Câu lạc bộ hoạt động theo Quy chế của Câu lạc bộ, được xây dựng phù hợp với Điều lệ của VACD và tuân thủ pháp luật Nhà nước.

 

Câu lạc bộ được phép gia nhập các Hội, Diễn đàn quốc tế và khu vực về lĩnh vực chuyên môn quản trị tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng.

 

Câu lạc bộ có phạm vi hoạt động trên toàn quốc và sử dụng trụ sở, văn phòng của VACD làm nơi giao dịch. Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Chủ tịch Hội các nhà quản trị Việt Nam ra quyết định công nhận.

 

Mọi sửa đổi Quy chế hoạt động Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam sẽ do Ban Giám đốc Câu lạc bộ đề xuất và được Chủ tịch Hội các nhà quản trị Việt Nam thông qua. Mọi thành viên phải thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, Ban Giám đốc Câu lạc bộ có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn và thi hành bản Quy chế này.

 

>> Tải file quy chế tại đây

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB