Giới thiệu
GIỚI THIỆU VỀ CÂU LẠC BỘ CFO

A. GIỚI THIỆU VỀ CÂU LẠC BỘ

 

Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam là tổ chức nghề nghiệp thuộc Hội Các nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD), tập hợp các cá nhân đã và đang đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính, các vị trí quản lý cao cấp về kế toán, tài chính, kiểm toán, kiểm soát nội bộ cùng với các nhà khoa học, tư vấn, giảng viên trong lĩnh vực Tài chính. Câu lạc bộ hoạt động theo quy chế của Câu lạc bộ, được xây dựng phù hợp với Điều lệ của VACD và tuân thủ pháp luật Nhà Nước Việt Nam.

 

B. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

 

- Thông qua diễn đàn trực tuyến www.cfo.vn để chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thông tin trong nước và quốc tế về hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp và các thông tin khác cần thiết đối với CFO, cũng như tổ chức các hoạt động đào tạo chuyên sâu. Từng bước hướng tới xây dựng một đội ngũ các CFO Việt Nam thực sự chuyên nghiệp.

 

-Tham gia xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn mực và nguyên tắc quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị tài chính doanh nghiệp nói riêng ở Việt Nam, đảm bảo phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

 

- Xây dựng nguồn các nhà quản trị doanh nghiệp cấp cao Việt Nam chất lượng cao.


C. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

 

- Xây dựng website www.cfo.vn thành diễn đàn cho các thành viên Câu lạc bộ trong phạm vi cả nước trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến tài chính quản trị doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát - kiểm soát nội bộ và các nội dung khác mà CFO cần biết. Đồng thới, tổ chức website: www.cfo.vn thành thư viện điện tử trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp.


- Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp.


- Phối hợp với các tổ chức quốc tế (ACCA, CPA Úc, IFC…và các trường đại học, học viện, các tổ chức tư vấn) tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu các khóa đào tạo về các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp cho thành viên Câu lạc bộ.

 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, khảo sát, phát triển quan hệ hợp tác, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm giữa thành viên Câu lạc bộ với các CFO, các nhà quản lý tài chính cấp cao của các Tập đoàn đa quốc gia lớn và các chuyên gia tài chính quốc tế giàu kinh nghiệm.

 

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, hợp tác, đào tạo gây quỹ cho Câu lạc bộ. 
- CLB CFO sẽ được điều hành, giám sát bởi Ban Giám đốc CLB, Ban chủ nhiệm diễn đàn www.cfo.vn, các tiểu ban chuyên môn và ban liên lạc các địa phương.  

 

D. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CÂU LẠC BỘ 

 

- Các cá nhân đã hoặc đang đảm nhận vị trí Giám đốc tài chính (CFO) và các vị trí quản lý cao cấp về kế toán, tài chính, kiểm toán, kiểm soát nội bộ…trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.


- Các chuyên gia cao cấp trong các lĩnh vực Tư vấn tài chính – thuế, Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán….

 

- Các cán bộ giàu kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan, tổ chức chuyên nghiên cứu về tài chính và giảng viên giảng dạy về Tài chính - Kế toán.

 

- Các cá nhân người Việt làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tại nước ngoài.

 

- Các cá nhân quan tâm đến Quản lý Tài chính Doanh nghiệp.

 

- Thành viên liên kết: Các cá nhân người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức, tư vấn độc lập…cả trong và ngoài nước, và quan tâm đến hoạt động Quản lý Tài chính Doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

E. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ 

 

Thành viên liên kết:

 

- Các thành viên CLB được tham gia hoạt động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, CLB ngoại ngữ CFO v.v… trên diễn đàn www.cfo.vn.

 

- Có quyền đăng ký tham gia các hoạt động sinh hoạt, hội họp, hội thảo của CLB (mức phí đóng góp sẽ do Ban giám đốc CLB thông báo).

 

- Tiêu chuẩn: Tất cả các cá nhân thuộc đối tượng như đã qui định tại mục D ở trên.


Thành viên chính thức:

 

- Được tham gia tất cả các hoạt động của CLB.

 

- Được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, v.v… qua diễn đàn trực tuyến www.cfo.vn và khai thác thư viện điện tử miễn phí.

 

- Được ưu tiên tham gia các sinh hoạt, hội họp, hội thảo của CLB (mức phí đóng góp sẽ do Ban giám đốc CLB thông báo).

 

- Được tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của CLB

 

- Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban chủ nhiệm và các chức vụ lãnh đạo của CLB

 

- Được quyền xin ra khỏi CLB theo nguyện vọng riêng của mình

 

- Có trách nhiệm cùng chia sẻ kinh phí hoạt động chung của CLB trong trường hợp các nguồn thu khác không đủ bù đắp.

 

- Tiêu chuẩn: Các cá nhân đã hoặc đang đảm nhận vị trí Giám đốc tài chính (CFO, Finance Director), Kế toán trưởng, Phụ trách Tài chính (Financial Controller) trong tất cả các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam và chấp nhận cùng chia sẻ một phần kinh phí hoạt động chung của CLB.

 


F. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 

- Câu lạc bộ có phạm vi hoạt động trên toàn quốc với hoạt động cộng đồng chủ yếu thông qua Diễn đàn www.cfo.vn

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB