Giới thiệu

Tầm nhìn: CSMO Việt Nam là 1 tổ chức xã hội nghề nghiệp có quy mô lớn nhất về số lượng và chất lượng thành viên của cộng đồng Giám Đốc Sales & Marketing Việt Nam
 

Sứ mệnh: Nâng cao năng lực giám đốc Sales & Marketing Việt Nam ngang tầm Quốc tế thông qua việc phát triển và xây dựng các chuẩn mực, giá trị và kỹ năng cho nghề quản trị Sales & Marketing ngang tầm quốc tế”.
 

Mục đích hoạt động:
♦ Không ngừng hướng tới sự hoàn thiện và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực Sales & Marketing.
♦ Nâng cao khả năng và kỹ năng của những người làm công tác Quản trị Sales & Marketing thông qua việc chia sẻ và học hỏi.
♦ Tạo diễn đàn để chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thông tin trong nước và quốc tế về hoạt động quản trị doanh nghiệp, quản trị Sales & Markeing.
♦ Hướng tới xây dựng đội ngũ các nhà quản trị Sales & Marketing thực sự chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản trị trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.
♦ Xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn mực và nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam tại thời điểm hội nhập.

Mọi thông tin cũng như hoạt động của CLB được cập nhật tại website: http://csmovietnam.com/

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB