Tin hoạt động VACD

VACD làm việc với nhóm chuyên gia Ngân hàng Phát triển Châu Á

10/02/2009

      Ngày 01/07/2009, tại trụ sở Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), VACD đã có buổi làm việc với nhóm chuyên gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

 

     Mục đích của buổi làm việc là thông qua VACD, ADB tìm hiểu về thực trạng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay để hỗ trợ hợp lý trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật, chuẩn bị cho “Chương trình Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” sắp tới. Mặt khác, VACD cũng đưa ra Chương trình nghiên cứu tăng cường môi trường thể chế và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời hi vọng nhận được sự hỗ trợ của ADB cho chương trình.

Tác giả: vacd.vn
Nguồn: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB