Tủ sách nhà quản lý

Thu hút và giữ chân người giỏi

15/10/2013

 

Trong thời buổi kinh tế tri thức, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau, thực chất là cạnh tranh về con người, đặc biệt là người giỏi. Và doanh nghiệp nào có người giỏi nắm được tri thức kỹ thuật, biết sáng tạo, thì doanh nghiệp đó đứng được ở thế chủ động. Tuy nhiên làm thế nào để thu hút và giữ được người giỏi? Đây là vấn đề luôn làm đau đầu các nhà lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp.

 

Trăn trở và cùng chia sẻ với doanh nghiệp trong quá trình tư vấn, chúng tôi nghiên cứu và đúc kết những quan điểm hiện đại và phương pháp luận mới nhất trong lĩnh vực quản lý nhân sự, quản lý con người trong cuốn sách: THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NGƯỜI GIỎI.


Cuốn sách đã được luật sư Trương Thị Hòa đánh giá như sau: "Nội dung cuốn sách đã cố gắng định vị đúng người giỏi, rồi từ đó đưa ra những giải pháp cần phải làm để thu hút và giữ chân người giỏi. Minh họa cho những lập luận của mình, tác giả đã đưa ra những ví dụ thực tiễn rất sinh động và đầy thuyết phục. Đây là sự thành công của tác giả vậy!".

 

Theo tuvanchienluoc.vn

 

Nguồn: tuvanchienluoc.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB