Thông báo từ VPTƯ hội

Nghị quyết Đại hội toàn thể lần thứ II Hội các nhà quản trị DN Việt Nam

27/09/2013

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

                                   ĐẠI HỘI TOÀN THỂ LẦN THỨ II                             

             HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

     Nhiệm kỳ 2013 - 2018

 

Ngày 26 tháng 9 năm 2013, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng (33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đại hội toàn thể lần thứ II Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã được tổ chức. Tham dự Đại hội có gần 200 hội viên là các Chủ tịch, ủy viên HĐQT, HĐ thành viên, các tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc các tổng công ty và các công ty thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế, các chuyên gia đầu ngành về quản trị doanh nghiệp và một số cán bộ quản lý ở các bộ ngành Trung ương.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội toàn thể lần thứ II Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam đã thành công tốt đẹp và thông qua các nội dung sau:

  1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ I (2007 - 2012)
  2. Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Trung ương và Ban Kiểm tra Trung ương Hội.
  3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

  1. Bầu Ban lãnh đạo Hội

Đại hội đã nhất trí bầu Ban chấp hành Trung ương Hội (54 ủy viên), Ban Kiểm tra (03 ủy viên). Ban chấp hành trung ương đã bầu Ban thường vụ Trung ương Hội (26 ủy viên) và các chức danh chủ chốt gồm Chủ tịch, (10) Phó chủ tịch, Tổng thư ký (theo danh sách đã được công bố trước Đại hội). TS. Hàn Mạnh Tiến - được tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ II và Bà Phan Việt Nga - được tái đắc cử Phó chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng thư ký Hội nhiệm kỳ II.

  1. Thông qua Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II

Hội sẽ tập trung triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các hội viên.

 

Đại hội toàn thể lần thứ II Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể các ủy viên Ban chấp hành TW Hội, các hội viên của Hội, các nhà quản lý, quản trị Việt Nam ở mọi lĩnh vực cùng chung sức chung lòng để xây dựng và phát triển một nền quản trị tốt đẹp hơn, đảm bảo sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và của nền kinh tế đất nước.

 

Nghị quyết này đã được Đại hội toàn thể lần thứ II Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam nhất trí thông qua ngày 26/9/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB