Thông báo từ VPTƯ hội

Kế hoạch hoạt động năm 2009 của hội quản trị các nhà doanh nghiệp Việt Nam

27/09/2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009

CỦA HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

I. Điểm lại tình hình hoạt động năm 2008 của Hội

 

1. Kết quả đạt được

Ngoài những kết quả được nêu tại báo cáo kết quả công tác trong 1 năm hoạt động của Hội ngày 21 tháng 10 năm 2008, về mặt tổ chức, Hội đã đạt thêm 1 số kết quả sau:

- Thành lập được 2 Văn phòng đại diện VACD tại Thành phố HCM và Đà Nẵng.

- Thành lập Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam

- Xây dựng cơ cấu bộ máy các Ban: Ban Hội viên, Ban đối ngoại và quan hệ công chúng…

 

2. Một số hạn chế

- Hoạt động phát triển hội viên: Chưa mạnh, số lượng hội viên còn hạn chế

- Hoạt động đối ngoại: Chưa mở rộng được quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế

- Hoạt động đào tạo: Chưa có sự phối hợp giữa các Ban để tổ chức các khoá đào tạo, chủ yếu do Văn phòng TƯ Hội tổ chức từ các nguồn EU và Bộ KH-ĐT.

- Chưa triển khai việc xây dựng tiêu chí cho giải thưởng: “Nhà quản trị doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam”

- Chương trình nghiên cứu về Hội đồng Quản trị triển khai chậm hơn so với Kế hoạch.

- Các Ban Nghiên cứu, Ban Pháp luật và bảo vệ quyền lợi hội viên, Ban phát triển thương hiệu, Ban hỗ trợ đổi mới công nghệ còn thiếu nhân sự và chưa hoạt động.

 

II. Kế hoạch hoạt động năm 2009 của Hội

 

1. Công tác đối ngoại

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế: ít nhất là 5 tổ chức quốc tế như Hiệp hội quản lý Nhật Bản, Phòng thương mại Châu Âu, Worldbank, ADB…

- Tổ chức Hội thảo: Dự kiến có thu phí

- Ban đối ngoại hoàn thành brochure, tờ rơi của Hội vào cuối quý I và phối hợp với Informa xây dựng và duy trì trang web tiếng Anh của Hội.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo tiêu chí của Hội cụ thể cho từng thời gian

 

2. Công tác hội viên

- Lập kế hoạch phát triển hội viên năm 2009: Tập trung chủ yếu vào các hội viên tiềm năng như: các tổng công ty, tập đoàn lớn, đồng thời vẫn phát triển hội viên cá nhân và hội viên tổ chức khác.

- Dự kiến số lượng hội viên tăng thêm năm 2009: 100 hội viên, trong đó sẽ có 50 hội viên tiềm năng.

- Ban hội viên cần có kế hoạch, lộ trình phát triển hội viên cụ thể cho từng khu vực và đưa ra các quyền lợi đặc thù cho các hội viên VACD.

- Hoàn thành mẫu giấy chứng nhận hội viên Hội vào đầu quý II

- Tổ chức chương trình thăm và làm việc thường xuyên với đơn vị hội viên.

 

3. Công tác đào tạo

- Chủ động xây dựng các khoá đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp hội viên nói riêng

- Kết hợp với Câu lạc bộ CFO Việt Nam và Ban đối ngoại, Ban hội viên để tổ chức các khoá đào tạo do VPTƯ Hội chủ trì

- Các khoá học từ thấp đến cao đều có phương án thu phí cụ thể

- Tiếp tục triển khai các lớp theo nguồn của Bộ KH-ĐT khi có.

 

4. Ngoài ra, tiếp tục triển khai các công việc đã được xây dựng từ năm 2008 cụ thể:

- Tiếp tục triển khai Chương trình nghiên cứu về Hội đồng quản trị

- Dự án thành lập Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp

- Triển khai việc xây dựng tiêu chí cho giải thưởng: “Nhà quản trị doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam” (Bà Đinh Thị Mỹ Loan và Ông Nguyễn Ngọc Bách)

 

5. Các hoạt động khác

- Tổ chức 3 – 5 hội thảo tại Hà Nội, Đà Nẵng và HCM

- Triển khai 1 số cuộc điều tra về doanh nghiệp

- Ổn định và củng cố tổ chức của 2 VPĐD tại Đà Nẵng và TP HCM (Quy chế tài chính, nhân sự...).

- Mở rộng hợp tác với Đại học Quốc Gia Hà Nội và tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt với Trường Đại học KHXH & Nhân văn.

- Tiếp tục ổn định tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các Ban còn lại: Ban Nghiên cứu, Ban Pháp luật và bảo vệ quyền lợi hội viên, Ban phát triển thương hiệu, Ban hỗ trợ đổi mới công nghệ.

- Tiếp tục bổ xung nhân sự cho các Ban Hội viên, Ban đối ngoại và quan hệ công chúng để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ triển khai thành công kế hoạch hoạt động của Hội năm 2009.

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Câu lạc bộ CFO Việt Nam,

- Dự kiến họp Ban chấp hành TƯ Hội vào cuối tháng 3/2009 (kết hợp với toạ đàm).

- Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch để báo cáo;

- Ban Đối ngoại và quan hệ công chúng để triển khai;

- Ban Hội viên để triển khai;

- Lưu VPTƯ Hội. Tổng thư ký

 

                                                                                                                        PHAN VIỆT NGA

Nguồn: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB