Tin hoạt động VACD

Soạn thảo Sổ tay giải thích thuật ngữ quản trị

05/08/2012

Với sự hỗ trợ của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật quốc phòng (GAET). Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) đã hoàn thành bản dự thảo số 01 của cuốn “Sổ tay thuật ngữ quản trị doanh nghiệp”.

 

Bản dự thảo này bao gồm gần 3000 thuật ngữ quản trị doanh nghiệp bằng Tiếng Việt có đối chiếu với thuật ngữ Tiếng Anh trong đó có 1800 thuật ngữ có kèm theo giải thích. Cuốn “Sổ tay thuật ngữ  quản trị doanh nghiệp” được chia theo 12 lĩnh vực quản lý và sắp xếp theo vần của 24 chữ cái trong tiếng Việt, bên cạnh có đối chiếu tiếng Anh để tiện cho người đọc tra cứu và đối chiếu khi sử dụng.

 

Bản Dự thảo này là bước khởi động cơ bản rất quan trọng để Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục triển khai và hoàn thiện cuốn “Sổ tay thuật  ngữ quản trị doanh nghiệp” .

 

 

Trong thời gian tới, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức các cuộc hội thảo để lấy ý kiến đóng góp từ các nhà quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế cũng như các chuyên gia ngôn ngữ cùng với những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực quản lý và quản trị doanh nghiệp để tiếp tục biên tập bổ sung và hoàn chỉnh cuốn Sổ tay trong năm 2012.

Nguồn: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB