Tin hoạt động VACD

Ngày 25/11/2015 tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị nhân sự cấp cao VNHR 2015

26/11/2015

Ngày 25/11/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị nhân sự cấp cao của câu lạc bộ nhân sự Việt Nam (CLB VNHR) năm 2015. Tuy mới tổ chức lần đầu tiên nhưng hội nghị đã đạt chất lượng cao, cả về nội dung, quy mô và tổ chức. Chúc mừng CLB VNHR. Mong CLB phát huy tốt cho những năm sau.

Một số hình ảnh trong hội nghị:Tác giả: Một số hình ảnh trong hội nghị:
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB