Tin hoạt động VACD

Ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn TMF của Anh

05/08/2012

Để xây dựng chương trình “Nâng cao năng lực quản trị cho các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam”, ngày 27/02/2012 Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) và Tập đoàn TMF của Anh đã ký kết biên bản ghi nhớ cùng phối hợp tổ chức các khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp trên cơ sở các cấp đào tạo do CMI cấp chứng chỉ.

 

  VACD và TMF thảo luận đưa ra các nội dung hợp tác đào tạo

 

Đây là đơn vị đào tạo có danh tiếng tại Anh với hơn 100 chuyên gia cao cấp trong rất nhiều lĩnh vực và đang mở rộng hệ thống đào tạo ra quốc tế. VACD là đối tác độc quyền có thời hạn của TMF trong việc cấp chứng chỉ CMI tại Việt Nam.

Tác giả: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB