Tin hoạt động VACD

Họp ban chủ nhiệm chương trình nghiên cứu về quản trị công ty và hội đồng quản trị

01/01/1970

 

Nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách liên quan đến quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) đã xây dựng Chương trình nghiên cứu tăng cường môi trường thể chế và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm.

Để chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu, Ban chấp hành trung ương Hội quyết định thành lập một Ban chủ nhiệm chương trình gồm 11 ủy viên do TS. Hàn Mạnh Tiến - Chủ tịch VACD làm Chủ nhiệm. Ngày 18 tháng 12 năm 2009, tại Hà Nội đã thực hiện phiên họp đầu tiên của Ban chủ nhiệm để khởi động Chương trình. Cuộc họp này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu 1 bước tiến để đóng góp việc tăng cường, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam. Sau cuộc họp, Ban chủ nhiệm đã đưa ra 1 số hoạt động ưu tiên trong đầu năm 2010 đó là tập hợp các dữ liệu liên quan đến quản trị doanh nghiệp, HĐQT, dự thảo khung phiếu hỏi sơ bộ có thể đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động, cơ cấu tổ chức, năng lực...của HĐQT và dự kiến tổ chức hội thảo giới thiệu về chương trình nghiên cứu vào cuối Quý 1 năm 2010.

 

Ông Trương Đức Chính - Đại diện Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
phát biểu tại cuộc họp

 

Ông Nguyễn Trọng Hiệu - Phó Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ KH – ĐT
chia sẻ ý kiến về Chương trình nghiên cứu

 

Ông Hàn Mạnh Tiến - Chủ tịch VACD tổng hợp ý kiến từ các đại biểu tham dự

Tác giả: vacd.vn
Nguồn: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB