Tin hoạt động VACD

Hội thảo "HỘI NHẬP & QUẢN TRỊ NÔNG NGHIỆP - VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP"

26/12/2015

Ngày 26/12/2015 tại Tây Ninh Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức hội thảo với chủ đề "HỘI NHẬP & QUẢN TRỊ NÔNG NGHIỆP - VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP".
Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Tây Ninh, đại diện UB Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội. Bộ TN & MT, Bộ NN & PTNT, Binh đoàn 12 (Bộ quốc phòng), các UV BCH Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam cùng một số hội viên (VACD), các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý và kinh tế cùng đại diện của trên 20 cơ quan báo chí và truyền thông trên cả nước.
Trọng tâm của Hội thảo lần này là QUẢN TRỊ NÔNG NGHIỆP, các tham luận được trình bày tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các cơ hội và thách thức mà nền Nông nghiệp Việt Nam phải đối mặt trong thời gian tới cũng như các bài học của tỉnh Tây Ninh về kinh nghiệm tiếp cận hệ thống và đồng bộ trong QUẢN TRỊ NÔNG NGHIỆP !
Trong Hội thảo còn có một báo cáo điển hình của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã và đang áp dụng thành công mô hình Cánh đồng mẫu lớn nhằm thực hiện cơ giới hoá, áp dụng công nghệ tiên tiến trong trồng trọt, sản xuất mía đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh!
Hội thảo cũng đã đề cập và thảo luận đến các vấn đề liên quan đến hợp tác phát triển kinh tế biên giới và thu hút nguồn vốn ODA cho phát triển Nông nghiệp Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:Tác giả: Một số hình ảnh tại Hội thảo:
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB