Hội thảo góp ý cho dự thảo luật DN sửa đổi

Ngày đăng: 17/04/2014      Lượt xem: 248

Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) được thành lập năm 2007 với tôn chỉ, mục đích "Kết nối các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế - vì một nền quản trị tốt hơn". Để thực hiện tôn chỉ, mục đích nói trên, VACD luôn luôn quan tâm tới việc hình thành khung pháp lý cho việc quản trị doanh nghiệp, trong đó, việc hoàn thiện Luật Doanh nghiệp là vấn đề rất quan trọng.

Nhằm trao đổi, góp ý cho dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo “Góp ý cho dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi)”.

Download giấy mời tại đây.

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB