Tin hoạt động VACD

Hội thảo “Dự báo tác động của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Nhìn từ góc độ chỉ số kinh doanh toàn cầu 2013” tổ chức tại HN

01/08/2014

Ngày 29/7/2014, tại Hà Nội, Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam phối hợp VCCI tổ chức Hội thảo “Dự báo tác động của Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Nhìn từ góc độ chỉ số kinh doanh toàn cầu 2013”.

Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu bao gồm các ủy viên BCH Hội,  các lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và  dại diện các cơ quan truyền thông.

TS Hàn mạnh Tiến - Chủ tịch Hội và TS Phạm thị Hằng, Tổng thư ký VCCI đồng chủ trì Hội thảo

Luật gia Vũ Xuân Tiền, Trưởng ban Tư vấn và phản biện chính sách - Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam đã trình bày về 12 vấn đề còn đang tranh luận với các ý kiến khác nhau trong Dự thảo 4 Luật doanh nghiệp sửa đổi  bao gồm:

1-  Điều kiện kinh doanh - 2- Về doanh nghiệp xã hội 3- Về người đại diện theo pháp luật 4- Điều kiện được cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 5- Nội dung Đăng ký doanh nghiệp - 6- quyết định của HĐTV  CTTNHH - 7- Hướng dẫn áp dụng với DNNN 8- Cơ cấu tổ chức quản lý của CTCP9 - Cơ cấu- tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT 10 - Tiêu chuẩn  của thành viên Hội đồng kiểm soát11- Công ty hợp danh 12 - Về tập đoàn kinh tế.

 

Xem toàn văn bài trình bày của Luật gia Vũ xuân Tiền.

TS Lương Minh Huân, Viện Phát triển doanh nghiệp  VCCI trình bày kết quả nghiên cứu Chỉ số kinh doanh Việt nam 2013, trong khuôn khổ nghiên cứu Chỉ số kinh doanh toàn cầu ( GEM) . Nhiều phát hiện rất đáng chú ý liên quan đến 4 yếu tố: Thái độ kinh doanh, hoạt động kinh doanh,kỳ vọng kinh doanh và điều kiện kinh doanh ở Việt nam năm 2013, có so sanh với các chỉ số tương tự trong một số nước trong vùng. Đây là những phát hiện bổ ích và hữu dụng không chỉ cho doanh nghiệp, mà còn cho các cơ quan hoạch định chính sách. Xem bài trình bày của TS Lương minh Huân.

Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư kí VCCI, sau 8 năm triển khai, Luật Doanh nghiệp 2005  đã bộc lộ những khiếm khuyết, hạn chế và cần cải thiện đổi mới để nâng cao chất lượng kinh doanh. Tính trong 3 năm vừa qua, số lượng các doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể luôn ở mức cao. Tính đến hết quý I/2014, trong số gần 790.000 doanh nghiệp đăng kí thành lập, có tới hơn 296.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Điều này khiến chúng ta phải xem xét lại điều kiện kinh doanh hiện nay như thế nào, đã thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hay chưa.

Với tinh thần, không chỉ phát hiện vấn đề mà  đề xuất các giải pháp cho việc giải quyết vấn đề Các đại biểu dự Hội thảo đã chia sẻ nhiều ý kiến xuất phát từ thực tiễn  để làm sáng tỏ những tồn tại, vướng mắc trong môi trường kinh doanh, gây ra những hiểm họa khó lường cho hoạt động của doanh nghiệp như  :về điều kiện kinh doanh, mối quan hệ giữa Luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành, quản lý chồng chéo, tệ quan liêu, cửa quyền vv...đồng thời đề xuất các phương án cần được phản ánh trong Luật doanh  ghiệp sửa đổi

TS Hàn mạnh Tiến  Chủ tịch Hội cho biết, Hội các nhà quản trị doanh nghiệp việt nam rất quan tâm, theo sát và tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của các Hội viên nhằm góp phần tích cực vào quá trình sửa đổi Luật doanh nghiệp lần này . Ngay sau dự thảo 2, Hội đã tổ chức 1 cuộc hội thảo đóng góp ý kiến cho Ban soạn thảo. Nhiều ý kiến góp ý của các Hội viên đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, được truyền tải đến các cơ quan có thẩm quyền . Sắp tới, Hội tiếp tục huy động hội viên, đi sâu nghiên cứu và đề xuất các phương án chỉnh sửa, hoàn thiện với hy vọng góp phần nâng cao được chất lượng, tính khả thi của Luật mới.

Nguồn: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB