Hội thảo: DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CHỈ SỐ KINH DOANH TOÀN CẦU 2013

Ngày đăng: 23/07/2014      Lượt xem: 501

Vào ngày 29/07/2014 Hội các Nhà quản trị Doanh nghiệp tổ chức Hội thảo: " DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CHỈ SỐ KINH DOANH TOÀN CẦU 2013"

Nội dung của Hội thảo như sau:

 

Description: logo vcci copy                                                                                         

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (dự kiến)

DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI
NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CHỈ SỐ KINH DOANH TOÀN CẦU 2013

Thời gian: 8h00 - 11h30, ngày 29 tháng 7 năm 2014

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

 

Thời gian

Nội dung

8h00-8h30

Đăng ký đại biểu

8h30-8h45

Khai mạc

8h45-9h15

 

Những điểm mới của Dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi và dự báo những tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp

Luật gia Vũ Xuân Tiền,Trưởng Ban Tư vấn và Phản biện chính sách, Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

9h15- 9h45

Những điểm cần hoàn thiện đối với Luật doanh nghiệp sửa đổi nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ nghiên cứu Chỉ số kinh doanh toàn cầu 2013.

TS. Lương Minh Huân, Viện Phát triển doanh nghiệp, VCCI

9h45-11h15

Phiên thảo luận

Điều hành:

  • TS. Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký VCCI
  • TS. Hàn Mạnh Tiến, Chủ tịch VACD

11h15-11h30

Kết luận và Bế mạc

 

Download thư mời tại đây.