Tin hoạt động VACD

Hội thảo "Các giải pháp đồng bộ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa"

11/04/2010

 

Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các giải pháp đồng bộ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” tại Tòa nhà FIDECO - TP Hồ Chí Minh ngày 22/10/2010 và tại Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình - TP Đà Nẵng ngày 26/10/2010.

 

TS. Hàn Mạnh Tiến - Chủ tịch VACD phát biểu tại Hội thảo           

 

Ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội thảo

 

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư, Đại diện Cơ quan thuế địa phương và hơn 150 đại biểu là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế, quản lý ở một số Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Hiệp hội, các cơ quan báo chí và truyền thông.

 

Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH & ĐT giới thiệu chính sách trợ giúp phát triển DNNVV

 

Hội thảo đã được nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 và Nghị quyết 22/2010/NQ-CP ngày 5/5/2010 liên quan đến DNNVV. Đây là những nỗ lực và quyết tâm to lớn của chính phủ nhằm tạo ra các hành lang pháp lý mạnh và các giải pháp toàn diện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, tự tin hội nhập và phát triển.


Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp cho biết, tính đến nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm đến 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, giải quyết trên 50,1% lao động và đóng góp hơn 40% GDP của cả nước. Tuy nhiên, khó khăn chung của các DNNVV hiện nay là tình trạng thiếu vốn, khó tiếp cận đất đai, mặt bằng, công nghệ kỹ thuật lạc hậu, quản trị doanh nghiệp yếu, thị trường nhỏ… Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật còn thiếu, chồng chéo, tính hiệu lực và minh bạch chưa cao, hay thay đổi nên khó tìm hiểu, áp dụng… Theo đại diện Cục phát triển doanh nghiệp, cần phải có cơ chế trợ giúp tài chính cho doanh nghiệp thông qua các quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ phát triển DNNVV, cho vay ưu đãi. Đồng thời, chính quyền địa phương cần dành quỹ đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, sớm có quy hoạch mạng lưới cụm công nghiệp, làng nghề cho doanh nghiệp hoạt động. Ngoài ra, công tác đổi mới nâng cao kỹ thuật; xúc tiến mở rộng thị trường, đào tạo nguồn nhân lực…cũng cần được chú ý đầu tư.

 

Bà Phan Việt Nga - Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng thư ký VACD

giới thiệu về Chương trình nghiên cứu HĐQT và QTDN

 

Cũng tại 2 hội thảo trên, Bà Phan Việt Nga - Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng thư ký Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) đã trình bày giới thiệu chương trình nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp. Mục tiêu của chương trình là góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý và thể chế cho tổ chức và quản trị DN, tạo ra các chuẩn mực, các qui tắc, các giá trị trong hoạt động quản trị và điều hành doanh nghiệp. Các tham luận của nghiên cứu tập trung vào các vấn đề như một số kinh nghiệm và thông lệ quốc tế về HĐQT và QTDN, một số vấn đề quản lý của HĐQT công ty cổ phần đại chúng, quản trị chiến lược đối với DNNVV, một số thực trạng và giải pháp cho tổ chức và hoạt động của HĐQT....

 

Ông Nguyễn Ngọc Bách, Phó Tổng thư ký VACD, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn AsiaInvest

trình bày vấn đề quản trị chiến lược đối với DNNVV

 

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch VACD, TGĐ Công ty CP Xây dựng công trình ngầm

trình bày về một số thực trạng và giải pháp cho tổ chứ và hoạt động của HĐQT

 

Đồng thời, hội thảo còn có nhiều bài tham luận về các giải pháp hỗ trợ DNNVV như Quản trị văn phòng doanh nghiệp - 1 trong những yếu tố quyết định đến QTDN, cạnh tranh và độc quyền: Ứng phó của DNNVV, giải pháp quản lý vốn lưu động đối với DNNVV, đổi mới đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam....

 

Bà Văn Thị Hằng - Phó GĐ Khối DNNVV, Ngân hàng TMCP Quân Đội

đưa ra các giải pháp quản lý vốn lưu động đối với DNNVV

 

Ông Phạm Quốc Mạnh - PTGĐ Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT

trình bày về đổi mới hình thức đào tạo tại DN


Đặc biệt, Trong hội thảo này Phiên bản mới Nhà quản lý online www.nhaquanly.vn  đã được chính thức ra mắt và đi vào vận hành.Bằng các giải pháp hết sức sáng tạo và độc đáo, Nhà quản lý online cung cấp, cập nhật , hệ thống hóa một khối lượng thông tin kiến thức khổng lồ liên quan đến Quản lý và các công cụ, kỹ năng hỗ trợ quá trình ra các quyết định quản lý. Bên cạnh đó, một Hệ thống các dịch vụ trực tuyến hoàn hảo cho các Nhà quản lý được thiết lập, Trong đó Trung tâm chăm sóc sức khỏe .VIP đã nhận được sự hợp tác của các cơ sở y tế và các chuyên gia y tế hàng đầu trong nước. Nhà quản lý online được kỳ vọng sẽ sớm trở thành địa chỉ số 1 ở Việt nam cung cấp tổ hợp Thông tin- Kiến thức - Dịch vụ cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và doanh nhân.

 

Bà Phạm Minh Tân - Giám đốc dự án Nhà quản lý Online

 

Tác giả: vacd.vn
Nguồn: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB