Tin hoạt động VACD

Hội nghị của Diễn đàn CFO Việt nam 2015

26/11/2015

Ngày 24/11/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị của Diễn đàn CFO Việt Nam 2015. Chủ đề hấp dẫn và thực tiễn. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp - Chúc mừng Diễn đàn CFO.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Tác giả: Một số hình ảnh của Hội nghị:
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB