Khóa học - Đào tạo

Công cụ tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp

23/09/2013

Khác với một khóa học kế toán thông thường, chương trình TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo cái nhìn tổng thể về cơ cấu tài chính của doanh nghiệp, biết và hiểu các số liệu tài chính chính yếu và sử dụng các công cụ tài chính để hỗ trợ việc ra quyết định điều hành doanh nghiệp trên thực tiễn, từ lập chiến lược cho đến các hoạt động hàng ngày: quản lý vốn lưu động, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và phòng ban, xem xét hiệu quả tài chính của dự án, sản phẩm trước khi quyết định triển khai, lập kế hoạch ngân sách, huy động vốn và quyết định đầu tư vốn....

Đây cũng là chương trình dành cho các cán bộ quản lý cấp trung, các trưởng bộ phận và tất cả những ai mong muốn làm việc hiệu quả hơn bằng cách nhận biết và tập trung vào các yếu tố đem lại lợi ích tài chính cao nhất cho công ty, qua đó nâng cao năng lực quản lý điều hành và thành công hơn trong công việc.

 

GIẢNG VIÊN:Ông DƯƠNG HẢI

Maastricht MBA)
Giám đốc điều hành – Phụ trách khối tư vấn Tài chính DN của CFO Capital.
Phó Giám đốc thường trực và là Trưởng ban chuyên môn CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam.

Ông Hải là chuyên gia quản l ý tài chính với gần 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Ông từng là Tổng Giám đốc Cty Viet Land Partners, Giám đốc tài chính của Citibank Việt Nam, Avon Comestic Việt Nam. . Ông Hải cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy Quản trị Tài chính, từng tư vấn cho một số công ty Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam và các ngân hàng đa quốc gia.

 

MỤC TIÊU:Giúp các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp:

-Hiểu toàn diện và tổng thể về hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp

-Biết và hiểu các số liệu tài chính chủ chốt để đánh giá hiệu quả hoạt động

-Học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quản lý các khoản phải thu, phải tra, hàng tồn kho, tìm kiếm các nguồn vốn

-Nhận biết 20 dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang thiếu hụt tiền

-Sử dụng tài chính như một công cụ để hỗ trợ quá trình ra quyết định và đầu tư

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Các lãnh đạo, nhà quản lý là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên
- Thành viên Ban Giám đốc, Ban điều hành, Giám đốc bộ phận
- Trưởng phòng, phó trưởng phòng ban chức năng, các cán bộ quản lý cấp trung
- Các cán bộ quản lý cấp trung
- Các nhà đầu tư và tất cả những ai mong muốn hiểu biết về doanh nghiệp sâu sắc hơn

 

MỨC PHÍ THAM DỰ:2.500.000 đồng/ khóa (bao gồm học phí, giải khát giữa giờ, tài liệu học tập và tham khảo, chứng chỉ)

Phí ưu đãi 2.250.000đồng/ khóa dành cho:
- Hội viên chính thức của VACD, VCFO, VAA
- Doanh nghiệp đăng ký nhóm từ 3 học viên
- Đăng ký đóng tiền trước khai giảng 5 ngày

 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ

CFO CAPITAL

Ms.Nhài - TEL 04.39275858

Mobile: 0972.402.092

FAX:04.39275001

nhaipham@cfocapital.com.vn

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần 1. Mục tiêu quản trị Tài chính của lãnh đạo

1. Mục tiêu quản trị tài chính của lãnh đạo doanh nghiệp

2. Cơ cấu quản trị tài chính

 

Phần 2. Quyết định đầu tư vốn

3- Các khái niệm ảnh hưởng đến các quyết định tài chính: giá trị thời gian của tiền tệ, lãi kép, giá trị hiện tại của tiền tệ, giá trị tương lai của tiền tệ, dòng tiền đều đặn, dòng tiền vô hạn. Ứng dụng của các khái niệm này trên thực tế.

4- Ước tính chi phí vốn của doanh nghiệp. Xác định dòng tiền liên quan của Phương pháp chiết khấu dòng tiền để lập dự án đầu tư như xây nhà máy, mở điểm bán hàng mới, mua máy móc thiết bị, xây tòa nhà v.v

5- Các Phương pháp đánh giá dự án đầu tư vốn (Payback, NPV, IRR, ROCE, phân tích độ nhạy cảm, Discounted Payback, PI…). Trong trường hợp nào thì nên áp dụng các phương pháp nào.

 

Phần 3. Kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách

6- Quy trình lập kế hoạch ngân sách (ai/làm gì). Thảo luận về một bộ ngân sách điển hình thường bao gồm các thông tin, biểu mẫu nào. Trong khi thực hiện kế hoạch ngân sách, điều chỉnh kế hoạch ngân sách/lập dự báo như thế nào

 

Phần 4. Quản lý vốn lưu động

7- Các tỷ số tài chính liên quan đến quản lý vốn lưu động. Quản lý nguồn vốn chiến lược. Các kinh nghiệm thực tế quản lý các khoản phải thu từ khách hàng hiệu quả. Giảm thiểu nợ xấu như thế nào. Quản lý khoản phải trả như thế nào. Quản lý hàng tồn kho như thế nào cho hiệu quả. Quản lý dòng tài chính như thế nào cho hiệu quả. Hai mươi (20) dấu hiệu cảnh báo của một doanh nghiệp thiếu tiền. Các hành động bù đắp thiếu hụt tiền và ngăn chặn hiện tượng “chảy máu tiền”.

 

Phần 5.Huy động vốn

8- Huy động vốn từ chủ sở hữu/cổ đông. So sánh huy động vốn của công ty cổ phần với các loại hình sở hữu khác. Các tỷ số thị trường chứng khoán. Chính sách cổ tức và mô hình định giá cổ phiếu.
9- Huy động vốn nợ. Lập hồ sơ vay vốn từ ngân hàng một cách hiệu quả và thuyết phục hơn. Phát hành trái phiếu công ty. Quyết định cơ cấu vốn an toàn như thế nào. So khớp tài sản và nguồn vốn để giảm thiểu rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi suất. Đánh giá cơ cấu vốn an toàn và khả năng vay nợ. Ví dụ thực tế minh họa.

 

Phần 6.Phân tích báo cáo tài chính tổng hợp

10- Phân tích tính thanh khoản của doanh nghiệp. Phân tích tính sinh lời của doanh nghiệp. Phân tích cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Ví dụ thực tế minh họa.

 

Phần 7.Quản lí rủi ro ngoại hối

11- Thị trường ngoại hối. Các biện pháp cụ thể kiểm soát rủi ro ngoại ngoại hối tại doanh nghiệp.

 

Phần 8.Định giá doanh nghiệp, định giá chứng khoán

12- Các trường hợp cần đinh giá doanh nghiệp/cổ phiếu. Một số Phương pháp thông dụng. Lãnh đạo sử dụng phương pháp P/E để tự định giá doanh nghiệp của mình (bao gồm công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp Nhà nước v.v. cũng như doanh nghiệp mới thành lập) như thế nào.

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB