Khóa học - Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2014

22/09/2014

Kính gửiBan lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp.      

 

Được Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách Trung ương cho việc đào tạo nguồn nhân lực đối với các DNNVV. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhập thông tin, nâng cao năng lực quản trị. Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức các khóa đào tạo cụ thể như sau:

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Địa điểm

Thời gian

Khai giảng

 1. Các kỹ năng về hành chính – văn phòng

Hà Nội

4/10/2014

 1. Xây dựng và triển khai chiến lược marketing

Hà Nội

12/10/2014

 1. Quản trị nhân sự theo phương thức mới

Hà Nội

20/10/2014

 1. Pháp luật kinh doanh giành cho nhà quản lý

Hà Nội

25/10/2014

 1. Soạn thảo Hợp đồng, ngăn ngừa rủi ro và phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng

Hà Nội

05/11/2014

 1. Phương pháp phát triển kỹ năng lãnh đạo

Hà Nội

10/11/2014

 1. Quản lý rủi ro về thuế và Hóa đơn, chứng từ

Hà Nội

12/11/2014

 1. Kỹ năng trình bày và Thuyết trình

Hà Nội

15/11/2014

 1. Quản trị tài chính - Kỹ năng tài chính cho lãnh đạo

Hà Nội

17/11/2014

 1. Quản trị Marketing - Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Hà Nội

19/11/2014

 

Phí tham dự: 500.000 đồng/người (đã hỗ trợ 50% NSNN và nguồn huy động tài trợ)

(Đã bao gồm: học phí, tài liệu học tập, chứng chỉ, vv…)

 

Miễn phí đối với các cá nhân, đơn vị Hội viên của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

               

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức  chương trình đạt chất lượng và hiệu quả Ban tổ chức kính đề nghị Quý đơn vị sắp xếp, đăng ký tham gia.

 

Đề nghị Quý Doanh nghiệp, Cơ quan vui lòng đăng ký trước (theo mẫu kèm theo) và gửi về địa chỉ:

Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

 

Người liên hệ :  Ms. Công Tú Quyên :     Tel: 04.3936.7726       Mobile: 091.255.4926  

Email: hoinhaquantri@vacd.vn

         Sau khi nhận được Phiếu đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi thư mời đến từng học viên kèm theo thông báo chính thức về thời gian, địa điểm khóa đào tạo.

Trân trọng cảm ơn!

Hội viên mới
 • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
 • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
 • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
 • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
 • Công ty cổ phần Chứng khoán MB