Khóa học - Đào tạo
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2014
 • Công cụ tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp
  Khác với một khóa học kế toán thông thường, chương trình TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo cái nhìn tổng thể về cơ cấu tài chính của doanh nghiệp, biết và hiểu các số liệu tài chính chính yếu và sử dụng các công cụ tài chính để hỗ trợ việc ra quyết ...
  • Chia sẻ trên Facebook
  • Chia sẻ trên Facebook
 • Tái cơ cấu phương pháp quản trị doanh nghiệp. Kĩ năng thực hành quan trọng
  Đây là khóa học được CFO Capital thiết kế tập trung vào hướng dẫn, chia sẻ những Kỹ năng thực hành quan trọng, Bài học kinh nghiệm để các Nhà quản lý, Doanh nghiệp có thể định hướng và triển khai thành công quá trình tái cơ cấu phù hợp với nền kinh tế thế giới nói chung và bản thân ...
  • Chia sẻ trên Facebook
  • Chia sẻ trên Facebook
Hội viên mới
 • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
 • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
 • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
 • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
 • Công ty cổ phần Chứng khoán MB