Tin hoạt động VACD

Góp ý việc đăng tải thông tin về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

23/01/2015

Luật Đầu tư 2014 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Khoản 5 Điều 7 Luật Đầu tư 2014 quy định: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”.
Để chuẩn bị thực hiện quy định nêu trên khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực, trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ cung cấp trong quá trình xây dựng Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, thống kê các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn. 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập, hoạt động kinh doanh, minh bạch hóa môi trường kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo nêu trên.
Ý kiến của tổ chức, cá nhân xin gửi về hòm thư  dangkykinhdoanh@mpi.gov.vn

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB