Giới thiệu doanh nghiệp
 • Giới thiệu Công ty cổ phần XNK tổng hợp Hà Nội
  Sau 18 năm xây dựng và phát  triển, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội - GELEXIMCO đã trở thành  một tập  đoàn  kinh  tế  mạnh, hoạt động trong bốn lĩnh vực chính là: Tài chính - Ngân hàng; Bất động sản; Sản xuất công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ; Đào tạo và công nghệ thông ...
  • Chia sẻ trên Facebook
  • Chia sẻ trên Facebook
Hội viên mới
 • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
 • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
 • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
 • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
 • Công ty cổ phần Chứng khoán MB