Chương trình "Kết nối các Nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Vì một nền quản trị tốt hơn"

Ngày đăng: 24/12/2013      Lượt xem: 435

Vào ngày 13/01/2014, Hội có tổ chức Chương trình "Kết nối các Nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Vì một nền quản trị tốt hơn".

Mục đích ý nghĩa:

 • - Kết nối Các nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam -  vì một nền quản trị tốt hơn - là nhiệm vụ hàng đầu của Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) nhằm góp phần nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt, tạo nền móng và động lực cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của hàng hóa và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.  
 • - Chương trình Kết nối các Nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam là buổi gặp mặt đầu năm của Các nhà quản trị doanh nghiệp và sẽ trở thành sự kiện lớn hàng năm của Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.
 • - Chương trình Kết nối Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức xã hội về quản trị, về vai trò của các nhà quản trị, của hoạt động quản trị.
 • - Chương trình Kết nối Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam nhằm ghi nhận các thách thức cần vượt qua và  các thành tựu đã đạt được của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam năm 2013.
 • - Chương trình Kết nối Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam là diễn đàn chia sẻ những bài học sống động về quản trị từ những "người trong cuộc".
 • - Chương trình Kết nối Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam là cơ hội để Các nhà quản trị doanh nghiệp trao đổi rộng rãi với các cơ quan quản lý Nhà nước về các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển bền vững của đất nước.
 • - Chương trình Kết nối Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam là cầu nối để mở rộng giao lưu và thắt chặt mối liên kết với giới truyền thông trong nước và quốc tế, nâng cao vị thế của con người, hàng hóa và sản phẩm Việt nhân dịp Tết nguyên đán 2014.
 •  
 • Chi tiết của chương xem tại đây.

Download thư mời tại đây.

Hội viên mới
 • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
 • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
 • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
 • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
 • Công ty cổ phần Chứng khoán MB