Hoạt động chuyên đề

Chương trình Hợp tác DNNVV do nữ làm chủ các nước ASEAN - Hàn Quốc

12/07/2009

 

Để trao đổi thông tin về thương mại cho các nữ cán bộ quản lý Doanh nghiệp nhỏ & vừa (DNNVV) và tạo nên sự liên kết cho các nữ doanh nhân giữa các nước ASEAN - Hàn Quốc, Cục phát triển doanh nghiệp phối hợp với Cơ quan Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (SBC) tổ chức “Chương trình Hợp tác DNNVV do nữ làm chủ các nước ASEAN - Hàn Quốc” từ ngày 15 đến 22/11/2009 tại Viện huấn luyện các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SBTI), Hàn Quốc. Đại diện cho Việt Nam tham gia Chương trình có 2 nữ cán bộ quản lý doanh nghiệp hội viên Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Giám đốc Công ty Du lịch và Thương mại Làng Đông Dương và bà Nguyễn Thị Phương Lan - Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện Vinaco.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: vacd.vn
Nguồn: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB