Tin hoạt động VACD

Cafe sáng ngày 04/09/2015 với chủ đề: " Cải thiện mội trường Chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các Tổ chức xã hội làm từ thiện và hỗ trợ cộng đồng"

07/09/2015

Sáng thứ Sáu, ngày 04/09/2015, trong khuôn khổ dự án của Quỹ Châu Á, Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Cải thiện môi trường Chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các Tổ chức xã hội làm từ thiện và hỗ trợ cộng đồng" với sự tham dự của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội (Quỹ, các Hội, các Tổ chức bảo trợ xã hội, các Tổ chức phi chính phủ), các Viện nghiên cứu.
Các đại biểu đã trao đổi sôi nổi về: Thực tiễn làm từ thiện và hỗ trợ cộng đồng của các doanh nghiệp; Những thuận lợi và khó khăn trong chính sách; Về hoạt động của các tổ chức xã hội và chia sẻ các đề xuất nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý để các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội hợp tác với nhau bền chặt hơn, minh bạch hơn trong các hoạt động từ thiện và hỗ trợ cộng đồng.

 

 

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB