Tin hoạt động VACD

CAFÉ SÁNG QUẢN TRỊ

14/08/2015

Sáng thứ Sáu, ngày 07/8/2015, sinh hoạt café sáng quản trị của Hội đã được khởi động lại sau mấy tháng nắng nóng. Hơn 20 hội viên VACD tham dự, với chủ đề “Điều hành doanh nghiệp bằng điện thoại di động” được chia sẻ bởi ông Trần Ngọc Anh - Chủ tịch CLB Giám Đốc Sales & Marketing Việt Nam trực thuộc Hội các nhà quản trị doanh nghiệp VIệt Nam.
Buổi café sáng đã diễn ra ngắn gọn nhưng rất sôi nổi và hiệu quả.
Hội sẽ tiếp tục tổ chức các sinh hoạt tương tự trong thời gian tới.

 


Sau Cafe sáng, Chủ tịch, một số Phó chủ tịch và ủy viên ban chấp hành Hội đã thảo luận về các hoạt động sắp tới của Hội, trong đó dự kiến sẽ tổ chức Gala chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 và họp Ban chấp hành VACD vào ngày 11/10/2015. Phó chủ tịch Nguyễn Đức Thuận có nhã ý mời Hội tổ chức tại trang trại quê nhà (xã Hát môn, huyện Phúc Thọ, Tp Hà nội ). Các thành viên dự họp đã "vui vẻ nhận lời" kế hoạch cụ thể sẽ được Văn phòng Hội thông báo sau.

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB