[VCCI Giới thiệu] Chương trình Hội thảo: Tự do hóa thị trường lao động ASEAN – Cơ hội và thách thức cho Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày đăng: 01/07/2014      Lượt xem: 468

Chương trình Hi tho: Tự do hóa th trưng lao đng ASEAN Cơ hi và thách thc cho Cng đng Doanh nghip Vit Nam

Khách sn Movenpick, - 253 Nguyn Văn Tri, Qun Phú Nhun, TP.HCM

08:00-12:00, Ngày Thứ Tư 09/07/2014

08:00 -08:30

Đăng ký đi biu – VCCI HCM

08:30-08:45

Khai mc

Ông Võ Tân Thành – Giám Đc VCCI-HCM

08:45 - 09:15

Tng quan v Cng đngg kinh tế ASEAN (AEC) 2015

Đi din B Công Thương

09:15 – 10:00

Hành trình hưng đến Cng đng kinh tế ASEAN 2015

Thách thc và cơ hi cho các Doanh nghiep và các t chc đi din ngưi sử dng lao đng

Bà Jae-Hee Chang – Chuyên gia cao c T chc lao đng quc tế (ILO)

 10:00 – 10:15

Ngh gii lao

10:15 – 10:40

Cng đng kinh tế ASEAN 2015: Qun lý hi nhp hưng ti

công vic tt hơn và sự thnh vưng chung

Ông Phú Hunh  Chuyên gia kinh tế cao cp T chc lao đng quc tế (ILO)

10:40 – 11:00

 Nhng nh hưng ca chính sách Cng đng kinh tế ASEAN (AEC)

2015 đi vi th trưng lao đng Vit Nam

Ông Ngô Đình Đ Tng giám đc Công ty L&A

11:00 – 11:30

 Q& A

 

Phiếu tham dự:

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB